Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2011

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus liet in het tweede kwartaal van 2011 een lichte krimp zien. De architecten presteerden wederom aanzienlijk slechter dan de ingenieurs. De ingenieurs zagen hun omzet dit kwartaal licht stijgen. In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal architecten en ingenieurs met een pessimistische stemming over het economische klimaat per saldo toegenomen. Voor het derde kwartaal van 2011 voorzien de ondernemers een daling van de omzet. Per saldo verwachten zij ook dat de tarieven van hun diensten zullen dalen en dat de werkgelegenheid in hun branche zal afnemen.

Omzetontwikkeling licht negatief

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het tweede kwartaal licht ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder. Na een kleine opleving in het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet nu met 0,1 procent. Binnen de gehele zakelijke dienstverlening presteren de architecten en ingenieurs al zes kwartalen op rij beneden het gemiddelde. De omzet van de gehele zakelijke dienstverlening groeide in het tweede kwartaal met 3,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architecten blijft krimpen

De lichte omzetdaling bij de architecten en ingenieurs wordt veroorzaakt door de omzetkrimp van de architecten. Deze subbranche noteerde voor de tiende keer op rij een omzetdaling. Dit tweede kwartaal bedroeg de krimp 8,1 procent. De ingenieursbureaus deden het aanzienlijk beter en behaalden met 0,7 procent voor de tweede keer op rij een omzetgroei.

Oordeel economische klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat het aantal ondernemers in deze branche met een pessimistische kijk op het economische klimaat, in het tweede kwartaal is toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal. Het oordeel over het economische klimaat bereikte in 2009 een dieptepunt. Sindsdien verbeterde het oordeel vrijwel onafgebroken tot het tweede kwartaal van dit jaar.

Oordeel over economisch klimaat architecten en ingenieurs

Oordeel over economisch klimaat

Minder omzet en personeel en daling van prijzen

Voor het derde kwartaal van 2011 voorziet per saldo een groter aantal architecten en ingenieurs een omzetdaling. Het aantal ondernemers dat zowel een een prijsdaling als minder werkgelegenheid verwacht is per saldo ook in de meerderheid. De verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn sinds eind 2008 onafgebroken negatief. Voor het derde kwartaal van 2011 voorziet per saldo één op de zeven ondernemers in deze branche een afname van het aantal personeelsleden.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.