Architecten en ingenieurs (monitor zakelijke diensten)

Tot deze groep (SBI 711) behoren architecten, ingenieurs en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus.
De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de VerenigdeNaties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De conjunctuurcijfers zijn nog gebaseerd op de SBI’93.