Realisaties: transportmiddelenindustrie

In mei 2011 heeft de transportmiddelenindustrie meer verkocht en geproduceerd dan een jaar eerder. Wel was de waarde van de orderontvangsten lager. De producten van deze branche werden voor iets hogere prijzen verkocht dan een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2011 nam het volume van de bruto toegevoegde waarde fors toe.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2011)

Hogere omzet

De omzet van de transportmiddelenindustrie is in mei 2011 met circa een kwart toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De licht gestegen afzetprijzen hadden een gunstig effect op de omzet, net zoals het andere werk- en feestdagpatroon. Vooral buiten de landsgrenzen werd meer verkocht. Daar lag de omzet bijna 45 procent hoger in vergelijking met mei 2010. Op de Nederlandse markt groeide de omzet met ruim 3 procent veel gematigder.

Waarde orderontvangsten lager

Ten opzichte van een jaar eerder was de waarde van de orderontvangsten bijna 4,5 procent lager. Dit is de eerste afname sinds januari 2010. De buitenlandse vraag was ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Op de Nederlandse markt nam de waarde van de bestellingen nog wel met ruim 2 procent toe.

Producten iets duurder

Ondernemers in de transportmiddelenindustrie verhoogden hun prijzen in een jaar tijd met 1,5 procent. In mei 2011 moesten binnenlandse afnemers per eenheid gereed product bijna 2,5 procent meer betalen, terwijl afnemers in het buitenland ruim 1 procent duurder uit waren.

Flink meer geproduceerd

De transportmiddelenindustrie heeft in mei 2011 beduidend meer geproduceerd dan in mei vorig jaar. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume met bijna 30 procent toe.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit flink

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van 2011 ruim 35 procent groter dan een jaar eerder. In het derde en vierde kwartaal van vorig jaar groeide dit volume ook al flink met respectievelijk een derde en bijna 45 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)