Berekening van emissies stationaire bronnen door brandstofverbruik

Het CBS inventariseert jaarlijks de emissies naar lucht van een groot aantal bronnen.