Monitor dienstenprijzen eerste kwartaal 2011

In het eerste kwartaal van 2011 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze prijsstijging was iets minder groot dan in het voorgaande kwartaal, toen de diensten in de commerciële sector 1,4 procent duurder waren.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsstijging in de transportsector houdt aan

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het eerste kwartaal van 2011 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen zijn harder gestegen dan in het voorgaande kwartaal. Toen lagen de prijzen 2,7 procent hoger.

De hogere prijzen zijn toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van het vervoer over water en aan vervoer te land. Vervoer over water is bijna 10 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen. Toen lagen de prijzen respectievelijk 29,7 procent en 18,3 procent hoger dan het jaar ervoor.

Vervoer te land en via pijpleidingen was 3,4 procent duurder. Hiermee kwamen deze prijzen op het hoogste niveau sinds 2006. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen brandstofkosten.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening fractie hoger

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de diensten van beveiligers en reinigers waren duurder. Softwareconsultants en organisatieadviseurs waren daarentegen goedkoper dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.