Transportsector

De transportsector omvat de sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Hieronder vallen de branches goederenvervoer over de weg, zeevaart, luchtvervoer, laden lossen en overslag, opslag, telecommunicatie, post en koeriers.
Terug naar artikel