Groei dienstverlening zet door

De productie van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een positief vervolg gegeven aan het in 2010 ingezette herstel. Bij de niet-commerciële dienstverlening groeide de productie in de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2 procent.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Uitzendbureaus blijven het goed doen

Binnen de commerciële dienstverlening doen de handel en reparatie, uitzendbureau's en reisbureau's met een groei van respectievelijk 6,3 procent, 6,6 procent en 8,9 procent het goed. De handel profiteerde van de groei van de export en de industriële productie. De bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg groeide in het eerste kwartaal met 2,4 procent.

Handel en vervoer dragen bij aan economische groei

Het herstel van het vervoer en de handel zorgde ervoor dat de bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de economische groei voor het vijfde kwartaal op rij positief was. De niet-commerciële dienstverlening leverde een stationaire bijdrage aan de groei van 0,5 procentpunt.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.