Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van juni 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie hun werkvoorraad hebben zien dalen. Zij verwachten voor de komende drie maanden een productietoename te kunnen realiseren. Per saldo voorziet 9 procent van de ondernemers voor de betreffende periode een stijging van de afzetprijzen. Verder zijn zij van mening dat de werkgelegenheid nauwelijks zal toenemen.

Orderportefeuille verslechterd

Volgens de ondernemers is de orderontvangst in de periode maart tot en met mei toegenomen. De productie is in diezelfde periode gestegen. De werkvoorraad, die tot uitdrukking komt in de index van de orderpositie, kwam uit op 101,3 (mei 102,5). Van de ondernemers is 84 procent van mening dat de werkvoorraad, gelet op de tijd van het jaar, als normaal kan worden beschouwd. Volgens 4 procent van hen is de orderpositie groot en 12 procent van de ondernemers oordeelt dat deze klein is.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Productiegroei en stijging afzetprijzen verwacht

Per saldo verwacht 8 procent van de ondernemers in de periode juni tot en met augustus meer te gaan produceren dan in de afgelopen drie maanden het geval was. De afzetprijzen in de branche zullen naar verwachting stijgen, meent per saldo 9 procent van de ondernemers. De ondernemers die een groei van de personeelssterkte voor dezelfde periode verwachten zijn vrijwel gelijk gebleven.

Verwachting voor juni tot en met augustus 2011

Verwachting voor juni tot en met augustus 2011