Interactie arbeidsmarkt en sociale zekerheid, 2006 en 2008

Tabellen met de arbeidsmarktpositie van de potentiële beroepsbevolking, begin 2006 en eind 2008. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads