Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van mei 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie ongeveer evenveel werk in voorraad hebben als in april. Zij verwachten voor de komende drie maanden een productietoename te kunnen realiseren. Een op de zes ondernemers voorziet voor de betreffende periode een stijging van de afzetprijzen. Verder zijn zij van mening dat de werkgelegenheid in hun branche licht gaat toenemen.

Orderportefeuille nagenoeg onveranderd

Volgens de ondernemers is de orderontvangst in de periode februari tot en met april toegenomen.De productie is in dezelfde periode gestegen. De werkvoorraad die tot uitdrukking komt in de index van de orderpositie, veranderde nauwelijks als gevolg van deze ontwikkeling en kwam uit op 102,5 (april 102,8). Van de ondernemers is 87 procent van mening dat de werkvoorraad, gelet op de tijd van het jaar, als normaal kan worden beschouwd. Volgens 5 procent van hen is de orderpositie groot en 8 procent van de ondernemers oordeelt dat deze klein is. .

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Productiegroei en stijging afzetprijzen verwacht

Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers in de periode mei tot en met juli meer te gaan produceren dan in de afgelopen drie maanden het geval was. De afzetprijzen in de branche zullen naar verwachting stijgen, meent per saldo een op de zes ondernemers. De ondernemers die een groei van de personeelssterkte in hun branche voor dezelfde periode verwachten, zijn per saldo met 2 procent in de meerderheid.

Verwachting voor mei tot en met juli 2011

Verwachting voor mei tot en met juli 2011