Monitor motor- en autobranche vierde kwartaal 2010

De omzet in de motor- en autobranche was in het vierde kwartaal van 2010 ruim 14 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder. Importeurs van nieuwe personenauto’s noteerden de sterkste omzetgroei, namelijk bijna 28 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Forse omzetgroei motor- en autobranche

De auto- en motorbranche heeft in 2010 bijna 9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De importeurs van nieuwe personenauto’s realiseerden met ruim 19 procent de grootste omzetstijging. Dit hangt samen met een stijging van bijna een kwart meer verkopen van nieuwe personenauto’s in 2010 dan in 2009. Wel is de omzet nog steeds lager dan voor de economische crisis.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Vraag naar nieuw personeel fors toegenomen

In het vierde kwartaal van 2010 stonden er 1800 vacatures open in de auto- en motorbranche. Dit is bijna veertig procent meer dan in datzelfde kwartaal in 2009. Toen stonden er nog 1300 vacatures open. Het aantal openstaande vacatures ligt nog wel duidelijk lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Stijging verkoop bedrijfsvoertuigen in vierde kwartaal 2010

De verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen trok in de loop van 2010 weer aan. In het vierde kwartaal van 2010 zijn ruim 22 procent meer nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht dan een jaar eerder. Er werden vooral meer bestelauto’s verkocht. Desondanks bleef de omzet in de totale bedrijfsautobranche in het vierde kwartaal van 2010 stabiel. De bedrijfsautobranche omvat, naast de handel in bestelauto’s en andere bedrijfsvoertuigen, bijvoorbeeld ook verkopen van aanhangers en opleggers. Ook reparatieactiviteiten en groothandel maken bijvoorbeeld deel uit van deze branche.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetstijging personenautobranche

De personenautobranche kreeg in 2009 forse klappen door de economische crisis.  Na een lange periode van krimp realiseerde de branche in het tweede kwartaal van 2010 voor het eerst weer een omzetgroei. In het vierde kwartaal van 2010 was de groei opgelopen tot bijna 12 procent. Dat het economisch tij gekeerd is, is ook terug te zien in het aantal faillissementen. Het aantal failliete personenautobedrijven halveerde in 2010 ten opzichte van 2009.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

30 procent meer nieuwe personenauto’s verkocht

In het vierde kwartaal van 2010 werden bijna 93 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is 30 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De achterblijvende omzet ten opzichte van de fors gestegen verkoop van nieuwe personenauto’s hangt onder meer samen met de daling van de gemiddelde catalogusprijs. Andere activiteiten die deel uitmaken van de personenautobranche zijn onder andere handel in schadeauto’s en groothandel. Ook reparatieactiviteiten maken deel uit van deze branche.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Bescheiden omzetgroei autoservicebedrijven zet door

De omzet van de autoservicebedrijven is in het vierde kwartaal met bijna 5 procent gestegen. Hiermee zet de bescheiden omzetgroei die zich in het derde kwartaal van 2010 inzette, door. Deze volgde op een periode van 6 kwartalen op rij met omzetverlies.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Forse omzetgroei handel in auto-onderdelen

De handelaren in auto-onderdelen boekten in het vierde kwartaal van 2010 maar liefst ruim 20 procent meer omzet. De handel in auto-onderdelen maakt in termen van omzet ongeveer 10 procent uit van de totale auto- en motorbranche.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche nagenoeg stabiel

De omzet in de motorenbranche is in het vierde kwartaal van dit jaar met bijna 12 procent afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2009. Het aantal nieuwverkochte motorfietsen daalde in diezelfde periode met bijna 21 procent. De motorenbranche omvat naast handel in (onderdelen van) motorfietsen ook reparatie van motoren.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Dieptepunt verkopen nieuwe motorfietsen

In het vierde kwartaal van 2010 werden er slechts 1058 nieuwe motorfietsen verkocht. Hiermee was 2010 een dieptepunt. Er werden in deze eeuw niet eerder zo weinig nieuwe motorfietsen verkocht. De motorenbranche heeft forse klappen gekregen door de economische crisis.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer