Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Bevolkingsprognose 2010–2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

Prognose van de bevolking naar herkomst, 2010–2060

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer

Mannen en vrouwen in Nederland

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Een op de vijf jongeren heeft ongezonde leefstijl

Meer dan 55 duizend kinderen geadopteerd sinds invoering adoptiewet

Regionale verschillen in aandeel hoogopgeleiden en arbeidsparticipatie

Maakt het uit waar je woont? Sociale stijging en invloed van de buurt

Vertrouwen in en contacten met buurtgenoten

Langdurige werkloosheid, 2002–2009

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011