Voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van maart 2011 blijkt dat de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie neutraal gestemd zijn over de orderportefeuille. Voor de periode maart tot en met mei worden hogere afzetprijzen verwacht. De werkgelegenheid blijft nagenoeg ongewijzigd.

Minder orders

In de periode december 2010 tot en met februari 2011 is de orderontvangst volgens de ondernemers verder teruggelopen. Hierdoor daalde de werkvoorraad licht. De index van de orderpositie, waarin de omvang van de orderportefeuille tot uitdrukking komt, zakte 0,4 punt en kwam uit op 119,5 (juli 2000=100).

De ondernemers zijn neutraal gestemd over de werkvoorraad. Het aantal bedrijven dat daarover gunstig gestemd is, is in evenwicht met het aantal dat ongunstig oordeelt.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Stijging afzetprijzen verwacht

Na een flinke productieafname in de voorafgaande periode verwachten de ondernemers dat het productieniveau in de periode maart tot en met mei nagenoeg ongewijzigd blijft. De afzetprijzen zullen naar verwachting wel oplopen, volgens (per saldo) 42 procent van de ondernemers. Zo'n hoog percentage is, sinds de start van de waarneming in 1990, niet eerder waargenomen. Voor wat betreft de werkgelegenheid verwachten de ondernemers nauwelijks veranderingen in de komende drie maanden.

Verwachting voor maart tot en met mei 2011

Verwachting voor maart tot en met mei 2011