Transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van maart 2011 blijkt dat de ondernemers in de Transportmiddelenindustrie overwegend positief zijn. De orderontvangst is verder toegenomen en de ondernemers zijn optimistisch gestemd over de toekomstige productie, afzetprijzen en werkgelegenheid in de komende drie maanden.

Orderportefeuille iets kleiner

De orderontvangst is in de periode van december 2010 tot en met februari 2011 toegenomen, zij het in mindere mate dan in de voorgaande periode. Er is door de ondernemers in dezelfde periode een productietoename gerealiseerd. Hierdoor is de aan de orderportefeuille gerelateerde index orderpositie per saldo afgenomen en uitgekomen op 117,5 (juli 2000=100). Van de ondernemers vindt een op de drie dat de orderpositie te klein is.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie en stijgende afzetprijzen verwacht

De ondernemers verwachten in de periode maart tot en met mei een toename van de productie te realiseren. Ook denken zij hogere afzetprijzen voor hun producten in rekening te kunnen brengen aan de klanten. Verder zijn meer ondernemers optimistisch gestemd over de werkgelegenheid in hun branche dan in de voorgaande periode. Per saldo voorziet ruim een op de acht dat de personeelssterkte zal toenemen.

Verwachting voor maart tot en met mei 2011

Verwachting voor maart tot en met mei 2011