Handleiding broedvogelmonitoring

© CBS / Nikki van Toorn

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de monitoring, het veldwerk, de interpretatie en de formulieren.