Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:vogelinventarisatie
6 resultaten voor keyword:vogelinventarisatie

Toename broedvogels moeras en zoetwater, afname boerenlandvogels

De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen. De sterkste toename kennen...

Artikelen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022

T.b.v. ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb- broedvogel doelsoorten in ANLb- en referentiegebied berekend om het effect van ANLb te toetsen (2016-2022) en is het wintervogel meetnet...

Cijfers

Handleiding broedvogelmonitoring

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de monitoring, het veldwerk, de interpretatie en de formulieren.

Artikelen

Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

In 1990–2017 zijn de broedpopulaties van 13 van de 20 stadsvogels in stedelijk gebied in aantal afgenomen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk....

Artikelen

Grutto gaat, grauwe gans komt

De ontwikkeling van het aantal boerenlandvogels in Nederland

Artikelen

CBS'er Arco van Strien krijgt internationale prijs

Op het congres van de European Bird Census Council in het Roemeense Cluj in september van dit jaar hield Arco van Strien (CBS) een lezing over de manier waarop vogeltellingen gedaan kunnen worden en...

Artikelen