Export blijft motor achter economische groei

In het vierde kwartaal van 2010 was de uitvoer van goederen en diensten 11,1 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de invoer groeide fors, met 10,3 procent. Over het jaar 2010 groeiden de uitvoer en invoer met respectievelijk 10,9 en 10,5 procent.

Internationale handel in goederen groeit door

Net als in de vorige kwartalen was ook in het vierde kwartaal de export van goederen de motor achter de economische groei. De totale uitvoer van goederen nam in het laatste kwartaal van 2010 met 12,0 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2009. De uitvoer in goederen wordt verdeeld in wederuitvoer en uitvoer uit Nederlandse productie. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer nam met bijna 15 procent sterk toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009. De uitvoer uit Nederlandse productie, die een grotere bijdrage levert aan de Nederlandse economie, groeide met 9,5 procent. Vooral goederen uit de elektrotechnische industrie werden flink meer (weder)uitgevoerd. Daarnaast nam de uitvoer naar niet EU-landen sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Over het jaar 2010 groeide de uitvoer uit Nederlandse productie met 8,9 procent en de wederuitvoer met 16,2 procent.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Sterke groei bij export diensten

De export van diensten groeide in het vierde kwartaal met 7,6 procent. De invoerstroom groeide minder hard en bleef steken op 4,7 procent. Voor 2010 kwam de groei van de export van diensten uit op 5,3 procent. De invoer van diensten groeide met 4,9  procent.

Ruilvoet verslechterd

In het vierde kwartaal van 2010 namen de prijzen van de invoer meer toe dan de prijzen van de uitvoer. Hiermee was er een verslechtering van de (interne) ruilvoet, de verhouding tussen de invoer- en de uitvoerprijzen.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.