Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2010

In het laatste kwartaal van 2010 was de omzet van de schoonmaakbranche hoger vergeleken met een jaar eerder. De toename van het bedrag aan verkopen was sterker dan in het voorgaande kwartaal. Ook de interieurreinigers behaalden in het vierde kwartaal meer omzet. De stemming onder de ondernemers in de schoonmaakbranche was in het vierde kwartaal van 2010 positief. Men oordeelde positief over het economische klimaat. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwacht de branche een hogere omzet, hogere tarieven en een groei van het personeelsbestand.

Hogere omzet

De schoonmakers hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar 3 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzettoename was voor een derde het gevolg van een hogere afzetprijs. De volumegroei van de schoonmaakbranche bedroeg in het vierde kwartaal 2 procent. In vergelijking met de andere zakelijke dienstverleners deden de schoonmakers betere zaken. De omzetgroei van de zakelijke dienstverlening als geheel beperkte zich tot ruim 0,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal het jaar ervoor. Over heel 2010 heeft de schoonmaakbranche 0,5 procent meer omgezet. De toename kwam volledig voor rekening van een hogere afzetprijs.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Omzettoename interieurreiniging bovengemiddeld

Voor het tweede opeenvolgende kwartaal presteerden binnen de schoonmaakbranche de interieurreinigers van gebouwen bovengemiddeld. De subbranche zette in het laatste kwartaal van vorig jaar bijna 3,5 procent meer om dan een jaar eerder. De omzettoename werd positief beïnvloed door een ruim 1 procent hogere afzetprijs. In 2010 was de omzet van de interieurreinigers bijna 0,5 procent hoger dan in 2009.

Oordeel over economisch klimaat iets positiever

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de schoonmaakbranche nagenoeg neutraal waren gestemd over het economische klimaat. Per saldo ervoer 1 procent van de ondernemers het economische klimaat als gunstig. Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt, gevolgd door een periode van verbetering tot aan het tweede kwartaal van 2010, waarna de stemming terugviel. De laatste maanden herstelt het oordeel van de ondernemers echter weer.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging en hogere prijzen

De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2011 zijn volgens de ondernemers gunstig. Ze verwachten een omzetstijging te kunnen realiseren. Per saldo voorziet twee derde van de ondernemers in de schoonmaakbranche hogere prijzen in rekening te kunnen brengen aan hun klanten. Over de werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers ook positief gestemd: per saldo voorziet 11 procent een toename van de personeelssterkte.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.