Monitor reclamebranche vierde kwartaal 2010

De reclamebranche liet in het laatste kwartaal van 2010 nagenoeg geen daling of stijging van de omzet zien. De ondernemers in de reclamebranche zijn somber gestemd over het economische klimaat. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwachten zij een daling van de omzet en de werkgelegenheid.

Omzet nagenoeg gelijk gebleven

In het vierde kwartaal van 2010 is de omzet in de reclamebranche nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Vorig kwartaal steeg de omzet nog met bijna 3 procent. Dat was de eerste omzetgroei in de reclamebranche in bijna 2 jaar tijd. Over heel 2010 nam de omzet van de reclamebureaus af met 2 procent. In 2009 kromp de omzet nog met ruim 14 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel over economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de reclamebranche licht pessimistisch hebben geoordeeld over het economische klimaat. In het vorige kwartaal was er nog sprake van een kleine opleving. Per saldo is het aantal bedrijven dat ongunstig is gestemd twee procent groter dan het aantal dat het economische klimaat als gunstig heeft beoordeeld.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetdaling verwacht

De ondernemers verwachten voor het eerste kwartaal van 2011 een omzetdaling. Per saldo maakt 46 procent van de bedrijven melding hiervan. De prijzen zullen in het eerste kwartaal naar verwachting iets hoger liggen. Ook over de werkgelegenheid is de reclamebranche pessimistisch gestemd. Per saldo voorziet 13 procent van de ondernemers een afname van het personeelsbestand.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.