Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang is het tijdelijk onderdak en begeleiding bieden aan personen, die door een of meer problemen, al dan niet gedwongen, niet meer thuis kunnen wonen en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving (onder andere dag- en nachtopvang dak- en thuislozen).

Vrouwenopvang is het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, niet meer thuis kunnen wonen in verband met relatieproblemen, of in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld (bijvoorbeeld ‘blijf-van-mijn-lijfhuizen’).

In de cijfers over maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn ook de nevenactiviteiten van MO/VO-instellingen meegenomen, zoals jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg. Niet meegenomen is de hulp die aan dak- en thuislozen en mishandelde vrouwen buiten de sector MO/VO wordt geboden, zoals de hulp door een jeugdzorgaanbieder met een opvanghuis voor vrouwen.