Consumptie huishoudens licht gestegen

De consumptie door huishoudens is in het derde kwartaal van 2010 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze bescheiden stijging is toch de hoogste groei sinds het tweede kwartaal van 2008. Hiermee zet de in het vorige kwartaal begonnen stijging door. De overheidsconsumptie steeg met 1,8 procent.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Duurzame consumptiegoederen weer in trek

De consumptie van goederen steeg met 2,0 procent in het derde kwartaal van 2010. Dit komt voornamelijk door het verder aantrekken van de autoverkoop. Ook andere duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en schoeisel, lieten een forse stijging zien. De stijging van de dienstenconsumptie was minder groot (0,6 procent). De consumptie in de horeca bleef ook dit kwartaal dalen, hoewel minder dan in de voorgaande kwartalen. Aan buitenlandse vakanties werd eveneens minder uitgegeven dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Groei overheidsconsumptie

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het derde kwartaal van 2010 met 1,8 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De groei van de overheidsconsumptie in natura bedroeg ruim 3 procent. Deze werd vooral veroorzaakt door uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden. De consumptie van het rijk kromp licht, maar daartegenover staat dat vooral de consumptie van sociale verzekeringsinstellingen, overig openbaar bestuur, defensie en gemeenten een groei lieten zien. Hierdoor is de collectieve overheidsconsumptie met 0,6 procent toegenomen. De groei van de individualiseerbare overheidsconsumptie was 1,4 procent. Deze groei was vooral het gevolg van toenemende leerlingaantallen in het hoger onderwijs.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.