COROP

COROP is de afkorting van  Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeks Programma. Deze interdepartementale commissie heeft Nederland omstreeks 1970 ingedeeld in gebieden met een sterke economische samenhang. De oorspronkelijke indeling kende 40 COROP-gebieden. Voor dit artikel is de zogenaamde COROP-plus indeling (52 regio’s) gebruikt. In de COROP-plus indeling zijn een aantal grote COROP-gebieden verder opgesplitst.