Grote regionale verschillen in woningmarkt

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010