Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2008 en 2009)

Dit rapport beschrijft de banen die in 2008 of 2009 zijn gestart door personen vanuit een uitkering of als niet-uitkeringsgerechtigde. Verder komen beëindigde loonkostensubsidies aan bod. Opdrachtgever: Ministerie van SZW.