Monitor reclamebranche derde kwartaal 2010

De omzet in de reclamebranche is in het derde kwartaal van 2010 met ruim 3 procent toegenomen. Dit was de hoogste omzetstijging in bijna 5 jaar tijd. Na ruim twee jaar is er bij de ondernemers in de reclamebranche weer sprake van een optimistisch oordeel over het economische klimaat. Naar verwachting zal in het komende kwartaal de omzet stijgen. Ook wordt er een toename van de werkgelegenheid verwacht.

Meer omzet

De reclamebranche kwam voor het eerst in bijna 2 jaar tijd weer uit op een positieve omzetontwikkeling. De omzet was ruim 3 procent hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2009 daalde de omzet nog met bijna 17 procent. Mogelijk heeft het WK bijgedragen aan hogere reclame-uitgaven van bedrijven. Hierdoor hebben reclamebureaus het ook dit kwartaal beter gedaan dan de zakelijke dienstverlening als geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verbeterd oordeel over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van oktober 2010 blijkt dat de ondernemers in de reclamebranche voor het eerst sinds april 2008 weer optimistisch hebben geoordeeld over het economische klimaat. Per saldo hebben 3 procent van de ondernemers positief geoordeeld over het economische klimaat.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging en lagere prijzen verwacht

De ondernemers verwachten voor het vierde kwartaal van 2010 een toename van de omzet. Per saldo verwacht 38 procent een toename van de omzet te behalen. Ondernemers in de reclamebranche voorzien een daling van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid is de reclamebranche optimistisch. Per saldo voorziet een op de tien een toename van de personeelssterkte.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.