Transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2010 blijkt dat de Transportmiddelenindustrie een optimistisch beeld weergeeft. De ondernemers geven aan dat de orderontvangst flink is toegenomen en zij verwachten een toename van zowel de verkoopprijzen als de werkgelegenheid voor de komende periode. De concurrentiepositie is nauwelijks veranderd.

Flinke toename orderontvangst

De orderontvangst is volgens de ondernemers in de periode juli tot en met september flink toegenomen. Per saldo zijn er meer ondernemers dan in de voorgaande periode die deze mening onderschrijven. Zij gaven ook aan dat er een toename van de productie is gerealiseerd. De aan de orderportefeuille gerelateerde index orderpositie steeg naar 112,2 (juli 2000=100). In de zienswijze van de ondernemers is hun werkvoorraad echter nog steeds ontoereikend. Zij zijn daarover echter duidelijk minder ongunstig gestemd dan in de afgelopen twee jaar het geval was.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere afzetprijzen en meer personeel verwacht

Voor de periode oktober tot en met december verwachten de ondernemers een nagenoeg gelijkblijvende productie te kunnen realiseren. Per saldo voorziet evenals vorige maand een op de negen ondernemers een stijging van de afzetprijzen. Ook verwachten zij in de komende periode meer personeel te kunnen aantrekken.

Verwachting voor oktober tot en met december 2010

Verwachting voor oktober tot en met december 2010

Concurrentiepositie exportmarkt verbeterd

Volgens de ondernemers bleef de concurrentiepositie op de binnenlandse en buitenlandse markt nagenoeg ongewijzigd. De bezettingsgraad is met 65,9 procent enigszins op hetzelfde niveau gebleven als in de voorafgaande periode.