Voortgaande economische groei in tweede kwartaal

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee krijgt het prille herstel van het eerste kwartaal een goed vervolg. In het vierde kwartaal van 2009 was er nog een krimp van 2,2 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,0 procent. Dit is de hoogste kwartaal-op-kwartaalgroei sinds eind 2007. Net als in het eerste kwartaal van 2010 kwam de economische groei ook in het tweede kwartaal bijna volledig op het conto van de export. De bestedingen door huishoudens groeiden in het tweede kwartaal wel licht ten opzichte van een jaar eerder en de investeringen toonden tekenen van herstel.

Bruto binnenlands product

bruto binnenlands product

Sterke groei uitvoer

De uitvoer van goederen en diensten is in het tweede kwartaal met 12,2 procent gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Hiermee zet de groei van het eerste kwartaal van 2010 door. De wederuitvoer groeide met 21,1 procent en deed het daarmee nog beter dan de uitvoer van Nederlandse producten, die met 9,5 procent toenam. De invoer van goederen nam in volume met 18,5 procent toe en groeide daarmee sneller dan de uitvoer. Dit werd mede veroorzaakt door de forse groei van de wederuitvoer.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Consumentenbestedingen groeien licht

In het tweede kwartaal zijn de bestedingen van huishoudens met 0,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In het eerste kwartaal was er nog een krimp van 0,7 procent. Het aantrekken van de bestedingen wordt vooral veroorzaakt door een groeiende aankoop van personenauto’s en extra uitgaven aan energie. Dit laatste hangt sterk samen met de lage temperaturen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De overheidsbestedingen bleven doorgroeien, met 1,7 procent. Dit is wat lager dan de toename van 2,1 procent in het eerste kwartaal van 2010.

Ontwikkeling bbp en bestedingen

Ontwikkeling bbp en bestedingen

Investeringen tonen tekenen van herstel

In het tweede kwartaal namen de investeringen met 4,2 procent af ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen blijven dus krimpen, maar lang niet zo sterk als in het eerste kwartaal. De investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen bleven sterk dalen, maar eveneens minder snel dan in het eerste kwartaal. De investeringen in machines en installaties stegen met 4,9 procent, na afnames in zes achtereenvolgende kwartalen. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar stegen investeringen in computers met ruim 40 procent en de investeringen in vervoermiddelen namen toe met 14,9 procent.

Duidelijk herstel in bijna alle bedrijfstakken

Zowel in de goederenproducerende bedrijfstakken als bij de dienstensectoren heeft het herstel van het eerste kwartaal zich duidelijk voortgezet in het tweede kwartaal. In bijna alle bedrijfstakken groeide de productie. Alleen in de bouw was er sprake van een aanzienlijke verslechtering. Daar kromp de productie in het tweede kwartaal met 10,1 procent, na begin 2010 al met 15,9 procent te zijn afgenomen. De groei bij de overheid en in de zorgsector blijft grosso modo stabiel.