Herstel in goederenproductie zet door

In het tweede kwartaal van 2010 lag de productie van goederen 4,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee krijgt het in het eerste kwartaal van 2010 ingezette herstel een sterk vervolg. In 2009 was er nog sprake een daling van gemiddeld 6,2 procent. Alleen de bouw kende nog een (forse) krimp.

Forse achteruitgang bouw

De productie in de bouw is in het tweede kwartaal van 2010 met 9,3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de overeenkomstige krimp 15,9 procent. Nieuwe investeringen in bouwprojecten blijven over de hele linie achter.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Industrie groeit weer

De industriële productie groeide in het tweede kwartaal van 2010 met 8,9 procent, nadat in het eerste kwartaal al een groei van 5,0 procent gerealiseerd werd. De groei was het sterkst in de machine-industrie. Ook de basismetaalindustrie groeide met 9,0 procent fors. Het opvallendst was de groei van bijna 28 procent van de delfstoffenwinning. Dit is toe te schrijven aan een hoger gasverbruik door de lagere temperaturen in vergelijking met het tweede kwartaal een jaar eerder. Het koude weer in Nederland en omringende landen stimuleerde niet alleen het binnenlands verbruik, maar tevens de export. De lage temperaturen zorgden ook voor een sterke productiegroei van de energiebedrijven. De groei van de landbouwproductie nam iets af, maar bleef met 2,8 procent nog steeds positief.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducten aan de economische ontwikkeling

Industrie stimuleert economische groei

De verdere opleving van de industrie heeft een zeer positief effect op de economische groei. Dit effect was nog sterker dan de negatieve bijdrage van de bouwsector. De overige goederenproducerende bedrijfstakken leverden, net als voorgaand kwartaal, eveneens een positieve bijdrage aan de economische groei.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de IndustrieMonitor