Appelexport licht gedaald

In 2009 heeft Nederland 434 miljoen kilo appels uitgevoerd. Dit is 5 procent minder dan in 2008. Deze daling zet zich voort in het eerste halfjaar van 2010. In deze periode bedroeg de appelexport 233 miljoen kilo. Dit is eveneens 5 procent minder in vergelijking met de periode januari tot en met juni 2009.

Duitsland grootste afnemer

De appels die vanuit Nederland worden geëxporteerd gaan vooral naar EU-landen. Belangrijkste afnemer is Duitsland waar ruim 40 procent naar toe gaat. Daarnaast zijn België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland belangrijke afnemers van appels.

Belangrijkste exportlanden voor appels, 2009

2010 export appels

Fors minder appels ingevoerd

In 2009 bedroeg de appelimport 374 miljoen kilo. Dit is 18 procent minder dan in 2008. In de eerste helft van 2010 was de daling 22 procent en hiermee werd 184 miljoen kilo appels ingevoerd. Een deel van deze invoer blijft niet in Nederland maar wordt weer uitgevoerd naar het Europese achterland.

Wiel Packbier

Bron: StatLine