Bedrijfsleven verwacht verdere afname werkgelegenheid

De Nederlandse niet-financiële bedrijven hadden in het tweede kwartaal van 2010 per saldo minder personeel in dienst dan in het eerste kwartaal. Van de bedrijven meldde 15 procent een uitbreiding van het personeelsbestand, terwijl 18 procent een krimp rapporteerde. Ook over de werkgelegenheid in het derde kwartaal overheersen de pessimistische ondernemers; per saldo voorzien ze een verdere afname van het personeelbestand. Wel zijn de ondernemers minder negatief dan in 2009.

Minder personeel voor Nederlandse bedrijven in tweede kwartaal

Per saldo ruim 3 procent van de bedrijven gaf aan dat de werkgelegenheid in het tweede kwartaal van 2010 is afgenomen. Dit komt nagenoeg overeen met de eerder gepeilde verwachting bij ondernemers. Sinds het vierde kwartaal van 2008 is de werkgelegenheid bij niet-financiële bedrijven onafgebroken gekrompen. De groep bedrijven die een afname van het aantal arbeidskrachten meldde, is in het tweede kwartaal van dit jaar echter minder groot dan in de voorgaande kwartalen.

Ook voor het derde kwartaal zijn de ondernemers pessimistisch over de werkgelegenheid. Per saldo verwacht 3 procent een kleiner personeelsbestand.

Personeelssterkte; ontwikkeling en verwachting

Personeelssterkte; ontwikkeling en verwachting

Bouwsector meest somber over werkgelegenheid in derde kwartaal

In de bouwsector zei slechts 6 procent van de ondernemers in het derde kwartaal van 2010 meer personeel aan te nemen, terwijl 21 procent een afname van de personeelssterkte verwacht. Ook de producenten in de industrie en groothandel zijn behoorlijk pessimistisch.

Er zijn echter ook sectoren waar bedrijven het personeelsbestand gaan uitbreiden. Onder andere ondernemers in de horeca en de delfstoffenwinning meldden personeel aan te trekken. In die sectoren verwachtte per saldo meer dan 10 procent van de ondernemers personeelsuitbreiding.

Personeelssterkte; verwachting naar sectoren, derde kwartaal 2010

Personeelssterkte; verwachting naar sectoren, derde kwartaal 2010

Groningse ondernemers het meest negatief

In bijna alle provincies verwachtten ondernemers in het derde kwartaal minder personeel in dienst te hebben. De ondernemers in Groningen zijn het meest somber over de werkgelegenheid. Per saldo ruim 7 procent stoot personeel af. In Flevoland is de groep pessimisten met 0,5 procent duidelijk kleiner. Alleen Zuid-Hollandse bedrijven hebben in het derde kwartaal ongeveer evenveel mensen aan het werk als in het tweede kwartaal.

Personeelssterkte; verwachting naar provincie, derde kwartaal 2010

Personeelssterkte; verwachting naar provincie, derde kwartaal 2010

Gerard Taal

Bronnen:

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

StatLine, Verwachting personeelssterkte

Toelichting op de Conjunctuurenquête Nederland