Statistisch Bulletin no. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Financiële en zakelijke diensten; Handel en horeca; Inkomen en bestedingen; Macro-economie; Prijzen.