Nationale rekeningen 2009: Tijdreeksen 1969-2009

Economische kerncijfers:

Macro-economie:

Aanbod-, gebruik- en input-outputtabellen:

Aanbod gebruik en finale bestedingen, bedrijfsklassen, -klassen en productgroepen:

Productie, verbruik en inkomensvorming, bedrijfstakken en -klassen:

Arbeid:

Rekeningenstelsel
Jaargegevens:

Sectorgegevens:

Transactie-matrices:

Financiële balansen:

(Sub)sectorspecifieke detailgegevens:

Historische gegevens: