Voeding, dranken en tabak in Nederland relatief goedkoop

In 2009 waren voedingsmiddelen, dranken en tabakswaren in Nederland ruim 10 procent goedkoper dan in de ons omringende landen België, Duitsland en Frankrijk. Ten opzichte van de hele EU was het Nederlandse prijsniveau van voeding, drank en tabak ongeveer gemiddeld.

Prijsniveau voeding, dranken en tabak, 2009

Prijsniveau voeding, dranken en tabak, 2009

Polen relatief goedkoop, Denemarken relatief duur

De prijzen van voeding, dranken en tabak lagen in Polen 36 procent onder het EU-gemiddelde. Daarmee was Polen in 2009 het goedkoopste land binnen de EU. Denemarken was het duurste land.

Nederland goedkoop in vergelijking tot omliggende landen

In vergelijking met de ons omliggende landen was het prijspeil van voeding, dranken en tabak in Nederland ongeveer gelijk aan dat van het Verenigd Koninkrijk. De consument betaalde in Duitsland, België en Frankrijk 13 tot 17 procent meer dan in Nederland. De alcoholische dranken zijn het goedkoopst in Duitsland en Frankrijk. Tabak was in Nederland en de omliggende landen relatief duur ten opzichte van het EU-gemiddelde.

Prijsniveau naar categorie ( 2009, EU27=100)

Prijsniveau naar categorie ( 2009, EU27=100)

Het prijsniveau van tabak varieert sterk tussen de EU-landen. Dit wordt veroorzaakt door de grote verschillen in accijnzen. Sigaretten zijn in Ierland veruit het duurst. De prijzen lagen daar 117 procent boven het gemiddelde. In het goedkoopste land, Bulgarije, kostten sigaretten in 2009 slechts 46 procent van het EU-gemiddelde.

De EU-consument geeft gemiddeld 25 procent van zijn besteedbaar inkomen uit aan voeding, dranken en tabak. Tabak heeft hierbinnen een aandeel van 12 procent.

Helewise Hentzen

Bron: Eurostat