Economie groeit minimaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds vijf kwartalen dat het bbp hoger ligt dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2009 was er nog een krimp van 2,2 procent. Ten opzichte van het vorige kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Dit is lager dan de kwartaal-op-kwartaalgroei in de twee voorafgaande kwartalen. De bescheiden economische groei in het eerste kwartaal komt bijna volledig op het conto van de export. Van de overige bestedingscategorieën namen alleen de overheidsbestedingen toe in vergelijking met een jaar geleden. De bestedingen van huishoudens herstelden enigszins, maar de investeringen bleven fors afnemen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Sterke groei uitvoer

De uitvoer van goederen en diensten is in het eerste kwartaal met 9,5 procent gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Dit is een forse verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009, toen er nog een krimp van 1,2 procent was. In de eerdere kwartalen van 2009 was de krimp nog veel groter. De wederuitvoer groeide met 13,5 procent en deed het daarmee nog beter dan de uitvoer van Nederlandse producten, die met 9,4 procent toenam. Ook de invoer groeide weer na een lange periode van krimp. De invoer nam in het eerste kwartaal toe met 7,0 procent, tegenover een krimp van 4,1 procent in het voorgaande kwartaal.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Consumentenbestedingen herstellen matig

In het eerste kwartaal zijn de bestedingen van huishoudens met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van een jaar geleden. In het vierde kwartaal was de krimp nog 2,5 procent. Het aantrekken van de bestedingen wordt vooral veroorzaakt door een groeiende verkoop van personenauto’s en extra uitgaven aan energie. Het laatste hangt sterk samen met de lage temperaturen begin dit jaar. De overheidsbestedingen bleven groeien, met 2,1 procent. Dit is wat lager dan de toename van 3,5 procent in het laatste kwartaal van 2009.

Niveau bbp en bestedingen

Niveau bbp en bestedingen

Investeringen tonen geen herstel

De investeringen blijven krimpen. In het eerste kwartaal namen de investeringen met 11,7 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Naast de investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen zijn nu ook de investeringen in infrastructurele werken fors gekrompen. Deze laatste categorie kende als enige gedurende het hele vorige jaar nog groei.

Duidelijk herstel in meeste bedrijfstakken

Zowel in de goederenproducerende bedrijfstakken als bij de dienstensectoren is een duidelijk herstel zichtbaar. Bij de industrie, de handel en het vervoer werd een krimp in het vierde kwartaal van 2009 omgebogen naar een groei in het eerste kwartaal van 2010. In de bouw was er echter sprake van een aanzienlijke verslechtering. Daar kromp de productie in het eerste kwartaal met 15,9 procent, een verdere achteruitgang in vergelijking met de krimp van 9,6 procent in het vierde kwartaal van 2009. De groei bij de overheid en in de zorgsector blijft grosso modo stabiel.