Ontwikkeling R&D-uitgaven industrie 2009 en 2010

In de conjunctuurenquête van januari 2010 is voor de bedrijven in de industrie een aantal vragen opgenomen over de verwachte ontwikkeling van hun R&D-uitgaven. Aanleiding was de minder florissante economische situatie en de vraag of de R&D-uitgaven van bedrijven hier direct de dupe van zouden worden.