Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008

In 2008 is 83 procent van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en 81 procent van de aangevoerde hoeveelheid stikstof uit het afvalwater verwijderd. Daarmee voldoet ons land ruimschoots aan de normen van de Europese Unie.