Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in maart 2010 een hogere omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was ook het productievolume groter. Het omzetvolume was echter kleiner. De afzetprijzen stegen in vergelijking met maart 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2010)

Eerste omzettoename in ruim een jaar

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in maart 2010 circa 3 procent hoger dan een jaar eerder. Hiermee kon de branche voor het eerst sinds december 2008 een omzettoename overleggen. Op de exportmarkt was de groei met bijna 6 procent het sterkst. In eigen land lag het bedrag aan verkopen krap 0,5 procent hoger. De gestegen afzetprijzen droegen voor twee derde bij aan de omzetgroei. Vergeleken met maart 2009 had ook een extra werkdag een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume bijna 3,5 procent kleiner. Binnen de landsgrenzen werden bijna 6 procent minder producten verkocht, terwijl in het buitenland de afzet met circa 1 procent kromp.

In maart hebben alle drie de onderliggende branches meer omgezet. Met ruim 6 procent steeg in de drankenindustrie het bedrag aan verkopen het hardst. De voedingsmiddelenindustrie en de tabakverwerkende industrie hadden ieder een omzet die bijna 3 procent hoger was dan in maart vorig jaar.

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie lag in het eerste kwartaal van 2010 op vrijwel hetzelfde niveau als in het overeenkomstige kwartaal van 2009. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam bijna 1,5 procent lager uit.

Afzetprijzen omhoog

De afzetprijzen van de branche zijn in maart met ongeveer 2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Met een toename van 2,5 procent stegen op de buitenlandse markt de prijzen iets sterker dan in het binnenland, waar producten ruim 1,5 procent duurder werden.

In alle onderliggende branches lagen de productenprijzen boven het niveau van de vergelijkbare maand het jaar ervoor. De tabakverwerkende industrie had wederom de sterkste prijsstijging, gevolgd door de drankenindustrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Producten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in het eerste kwartaal van 2010 gemiddeld ruim 1 procent duurder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2009.

Opnieuw meer productie

De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde in maart per gemiddelde werkdag 4 procent meer dan een jaar eerder. De productietoename werd gedragen door de voedingsmiddelenindustrie en drankenindustrie. In die subbranches groeide de productie met respectievelijk bijna 7 en ruim 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De tabakverwerkende industrie sloot maart af met een productieafname van 10 procent.

De branche is 2010 goed begonnen, want ook in de twee voorgaande maanden was de productie groter. In het eerste kwartaal werd uiteindelijk bijna 2,5 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het betreft hier de sterkste productiegroei in twee jaar tijd.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 1,1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Het derde kwartaal werd afgesloten met een groei van 3 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)