Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Het gaat steeds beter in de basismetaal- en metaalproductenindustrie. Mede doordat producten goedkoper werden, trok de productie aan en was het omzetvolume groter. Bovendien werd er meer omgezet. De waarde van de ontvangen orders was eveneens groter dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet weer hoger

Nadat zestien maanden op rij de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie telkens lager was dan in de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar, werd in maart ruim 5 procent meer omgezet dan in maart 2009. Deze hogere omzet kwam geheel op conto van de basismetaalindustrie. In het buitenland was de omzet van de totale branche 15 procent hoger, terwijl in eigen land bijna 3 procent minder werd omgezet. Een jaar eerder, op het hoogtepunt van de economische crisis, waren het echter vooral de buitenlandse klanten die het lieten afweten.

In de twee subbranches waren de ontwikkelingen van de afzet en de omzet van maart 2010 uiteenlopend. In de basismetaalindustrie was de verkoop per eenheid product ruim een kwart groter dan een jaar eerder. De omzet werd positief beïnvloed door een gunstig seizoenspatroon. Iets lagere afzetprijzen hadden een remmend effect op de omzet, die een derde hoger was dan een jaar geleden. In de metaalproductenindustrie was de afzet 8 procent kleiner bij ruim 6 procent minder omzet.

In het eerste kwartaal van 2010 was het beeld over de subbranches vergelijkbaar met dat van maart. De basismetaalindustrie wist haar omzet met een kwart te verhogen, terwijl de omzet van de metaalproductenindustrie 11 procent lager was.

Hogere waarde orderontvangsten

Vooral de vooruitzichten van de basismetaalindustrie zijn gunstig. Daar konden de ondernemers in maart 2010 voor meer dan 45 procent aan nieuwe orders noteren. In de metaalproductenindustrie heeft men duidelijk meer moeite om nieuwe orders te werven. Daar was de waarde aan orderontvangsten bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. Met deze uitkomsten was de waarde van de ontvangen orders in de gehele branche zo’n 10 procent hoger dan in maart 2009.

In het eerste kwartaal van 2010 vertegenwoordigde de orderportefeuille een ruim 3,5 procent hogere waarde aan orders dan een jaar eerder. Deze winst kwam geheel voor rekening van de ontwikkelingen in de basismetaalindustrie. Daar nam de waarde aan orderontvangsten met bijna 30 procent toe. In de metaalproductenindustrie werd juist een afname van ruim 8 procent gemeten.

Lagere afzetprijzen

In maart waren de producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 2 procent in prijs gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In het buitenland was de prijsdaling minder sterk dan op de Nederlandse markt.

Ook in het eerste kwartaal daalden de afzetprijzen. De afname was 3 procent. In het buitenland was de prijsdaling sterker dan op de Nederlandse markt.

Hogere productie

In maart 2010 was het volume van de gemiddelde dagproductie in de gehele branche 15 procent groter dan in maart 2009. In de basismetaalindustrie werd ruim 35 procent meer geproduceerd. De metaalproductenindustrie produceerde 6 procent meer. Deze toename komt na een periode van bijna anderhalf jaar waarin iedere maand de productie telkens kleiner was dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de productie met bijna 11 procent. Deze toename is geheel toe te schrijven aan de basismetaalindustrie (+ 35 procent), want in de metaalproductenindustrie werd vrijwel evenveel geproduceerd als in het eerste kwartaal van 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)