Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

De Conjunctuurtest van april 2010 laat een somber beeld zien van de hout- en bouwmaterialenindustrie. De orderportefeuille is volgens de ondernemers onvoldoende gevuld. Desondanks verwachten zij een toename van de productie. Er wordt een daling van de afzetprijzen verwacht.

Onverminderd somber over orderportefeuille

De ondernemers zijn nog steeds somber gestemd over hun werkvoorraad. Bijna de helft van hen beoordeelt de orderportefeuille als te klein. De index van de orderpositie komt een fractie hoger uit dan in maart, maar ligt nog steeds op een laag niveau.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en lagere prijzen verwacht

De productie is in de periode februari tot en met april gedaald. Voor de komende maanden wordt een productietoename verwacht. Het is voor het eerst sinds september 2008 dat er een stijging van de productie wordt voorzien. Per saldo is één op de tien ondernemers die mening toegedaan. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers nog steeds somber gestemd. Er wordt een verdere afname voorzien.

Verwachting voor april tot en met juni 2010

Verwachting voor april tot en met juni 2010

Concurrentiepositie

De concurrentiepositie is in de afgelopen drie maanden licht verbeterd, volgens de ondernemers. De verbetering is het grootst op de exportmarkt binnen de EU. De verwachting van de ondernemers is dat de buitenlandse afzet in de komende maanden licht zal stijgen.

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In mei zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.

Branche                                                 Verslagmaand

Textiel-, kleding- en lederindustrie   mei 2010, september 2010, januari 2011

Papier- en grafische industrie                juni 2010, oktober 2010, februari 2011

Meubelindustrie                                      juli 2010, november 2010, maart 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         augustus 2010, december 2010, april 2011