Pensioenpot vult zich ondanks hogere uitkeringen

De pensioenpot waaruit de pensioenuitkeringen betaald worden, werd in het laatste kwartaal van 2009 verder aangevuld. De pensioenvoorzieningen, in beheer bij pensioenfondsen en levensverzekeraars, namen vooral toe als gevolg van de waardestijging van de beleggingen waarmee de pensioenpot gevuld is. Het effect hiervan was in het laatste kwartaal van 2009 bijna 14,6 miljard euro.

Ontwikkeling voorzieningen pensioenverzekering 

Ontwikkeling voorzieningen pensioenverzekering

Waarde pensioenvoorzieningen gegroeid

Koersstijgingen hebben er (in hoofdzaak) voor gezorgd dat de totale waarde van de pensioenvoorzieningen in de laatste drie kwartalen van 2009 gegroeid is tot een niveau van 778 miljard euro. Dit was nog wel 15 miljard minder dan de waarde aan het eind van 2007 toen deze haar hoogtepunt bereikte. Ook ontvangen pensioenpremies en inkomsten uit beleggingen droegen in het vierde kwartaal bij aan een toename van de pensioenvoorzieningen. In het vierde kwartaal waren de ontvangen pensioenpremies plus de inkomsten uit beleggingen 3,2 miljard euro hoger dan de pensioenuitkeringen.

Lichte toename pensioenuitkeringen in vierde kwartaal 2009

In het vierde kwartaal van 2009 namen de pensioenuitkeringen aan huishoudens met 0,8 procent toe ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In totaal ontvingen pensioengerechtigden in het vierde kwartaal bijna 8,2 miljard euro aan pensioen.