Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt (1e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)

omslag 1e kwartaalrapport 2010 jeugdmonitor

Deze kwartaalrapportage van de Landelijke Jeugdmonitor gaat in de op deelname van jongeren aan het hoger onderwijs en beschrijft de situatie van hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar op de arbeidsmarkt.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks publicaties horende bij de website Landelijke Jeugdmonitor. Deze website voert het CBS uit in opdracht van Jeugd en Gezin.

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch een storende fout geconstateerd in staat 1 op pagina 7, nadat het rapport al was gedrukt. De juiste versie van pagina 7 is daarom extra ingevoegd in bovenstaande pdf.