Verder herstel export en handel

De productie van de commerciële dienstverleners was in het vierde kwartaal van vorig jaar 3,1 procent lager dan een jaar eerder. De daling in het derde kwartaal bedroeg 4,3 procent. De niet-commerciële dienstverlening groeide door met 1,9 procent, een lichte stijging van het groeitempo in vergelijking met het derde kwartaal.

Licht herstel handel en vervoer

In samenhang met het lichte herstel van de export en de industriële productie herstelden de handel en de vervoerssector zich verder. De gezamelijke productie van handel, horeca en reparatie daalde met 3,3 procent. In de eerste twee kwartalen van 2009 bedroeg de krimp nog meer dan 9 procent. De productie van vervoer, post en communicatie lag 2,4 procent lager dan een jaar eerder; in het derde kwartaal bedroeg de krimp hier nog 5,7 procent. Ook de situatie in de financiële en zakelijke dienstverlening verbeterde enigszins, voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis. In het vierde kwartaal nam de productie hiervan met 2,9 procent af, tegen 3,8 procent in het derde kwartaal. De financiële instellingen kenden ten opzichte van een jaar eerder een lichte productiestijging. Bij de uitzendbureaus was de krimp iets sterker dan die in het derde kwartaal.

Groei dienstenproducenten

Groei commerciele producenten

Zorg en overheid blijven groeien

De niet-commerciële dienstverlening groeide met 1,9 procent versneld door. Zowel de zorg als overheid en onderwijs droegen bij aan de groei, zij het dat de productie van de zorg iets sneller toeneemt dan die in de overige niet-commerciële dienstverleners.

Commerciële diensten remmen economische ontwikkeling

De bijdrage van de commerciële dienstenproducenten aan de economische ontwikkeling was sterk negatief, negatiever dan die van de goederenproducenten. De bijdrage van de niet-commerciële dienstverlening was onverminderd positief.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.