Eurostat

De cijfers zijn afkomstig van Eurostat, het statistische bureau voor Europa. De cijfers staan in de publicatie "Early school leavers by gender” die beschikbaar is gekomen op 20 november 2009.
De gegevens voor deze publicatie worden geleverd door de statistische bureaus van de afzonderlijke EU-lidstaten. In Nederland wordt dit verzorgd door het CBS. De cijfers die Eurostat uiteindelijk publiceert, wijken af van die van het CBS. Volgens Eurostat was voor Nederland het aandeel voortijdig schoolverlaters 11,4 procent in 2008. Het cijfer van het CBS komt uit op 13,1 procent. Dit komt doordat Eurostat een ruimere afbakening gebruikt van personen die onderwijs volgen, waarbij ook cursussen en training waarmee een startkwalificatie is behaald, worden meegenomen. Daarnaast verschilt de weging die Eurostat gebruikt enigszins van die van het CBS.

Meer informatie over de tabel is te vinden op de Eurostat website.

Terug