Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het vierde kwartaal van 2009 fors afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. De omzetkrimp was nagenoeg even sterk als een kwartaal eerder. Toch zijn de ondernemers in de uitzendbranche optimistischer gestemd over het economische klimaat. Verder voorzien zij voor het eerste kwartaal van 2010 een omzettoename en een stijging van de afzetprijzen.

Nog steeds krimp

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het laatste kwartaal van 2009 een omzetdaling van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in het kwartaal ervoor. Vooral grote bedrijven met meer dan 250 werkzame personen zagen hun omzet dalen. De omzet van de uitzendbureaus is zelfs met meer dan 15 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over het hele jaar 2009 was de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven 11 procent lager dan in het jaar ervoor. Een jaar eerder was de omzet nog elk kwartaal hoger.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Daling uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het vierde kwartaal van 2009 met ruim 14 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Bij de uitzendbedrijven was de daling van het aantal uitzenduren nagenoeg hetzelfde. Het aantal uitzenduren (fase A) nam wel minder sterk af dan in het voorgaande kwartaal. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2008 nam het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven met ruim 8 procent af. De daling was iets sterker dan een kwartaal eerder. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) was in het vierde kwartaal 12 procent lager dan een jaar eerder. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) laat al vijf kwartalen op rij een daling zien. De daling vlakte de laatste twee kwartalen wel af.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Oordeel economisch klimaat verbeterd

Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de uitzendbranche over het economische klimaat verder verbeterd is. Voor het eerst sinds medio 2008 zijn er per saldo meer optimisten dan pessimisten. In het voorjaar van 2009 bereikte het oordeel over het economische klimaat een dieptepunt, waarna herstel intrad.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Hogere prijzen, minder personeel

In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2010 zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de omzet en afzetprijzen. Voor de komende periode verwacht per saldo 30 procent van de bedrijven hogere afzetprijzen en 8 procent een omzettoename. Over de personeelssterkte is men daarentegen pessimistisch: één op de zes ondernemers verwacht een afname.

Verwachtingvoor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.