Aantal vacatures in de landbouw stabiel in 2009

Eind 2009 stonden er in de landbouw bijna 1 700 vacatures open, een jaar eerder waren dit er 700 meer. Rekening houdend met seizoencorrectie is het aantal openstaande vacatures in 2009 stabiel, maar dit ligt wel fors lager dan in 2008.
In 2009 zijn er 15 duizend vacatures ontstaan in de landbouw, tegen 26 duizend een jaar eerder. 

Bijna 3 duizend vacatures ontstaan 

In het vierde kwartaal zijn er bijna 3 duizend vacatures ontstaan. Een jaar eerder waren het er nog ruim 4 duizend. In de periode maanden oktober tot en met december 2010 zijn er 3 duizend vacatures vervuld, 2 duizend minder dan een jaar eerder.
Eind december 2009 telde Nederland in totaal 119 duizend openstaande vacatures, 69 duizend minder dan een jaar eerder.

Aantal vacatures in de land-, bosbouw en visserij

vacatures

Bron: Statline