Verkenning niet-westerse derde generatie

De niet-westerse derde generatie heeft ouders die in Nederland zijn geboren, maar minimaal één grootouder die is geboren in een niet-westers land. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om een eerste verkennende studie te doen naar de omvang en maatschappelijke positie van de niet-westerse derde generatie op 1 januari 2008.