Daling in nieuwe opdrachten architecten houdt aan

Architecten hebben in het derde kwartaal van 2009 fors minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode in 2008. De totale bouwsom van nieuwe opdrachten daalde in het derde kwartaal met ruim 34 procent. Nieuwe opdrachten voor architecten vormen een belangrijke indicator voor de toekomstige bouwproductie.

Procentuele mutatie van de bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten ten opzichte van een jaar eerder

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten

De afname in het derde kwartaal van 2009 was minder fors dan die in de voorgaande twee kwartalen. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de daling nog 40 procent; in het eerste zelfs bijna 50 procent.

Nieuwe opdrachten nieuwbouwwoningen gehalveerd

De sterkste daling deed zich voor in de woningbouw. De waarde van de ontwerpopdrachten voor nieuwbouwwoningen lag in het derde kwartaal van 2009 ruim 47 procent lager dan in dezelfde periode in 2008.

Procentuele mutatie van de bouwsom van nieuwe opdrachten voor woningen ten opzichte van een jaar eerder

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten

De ontwerpopdrachten in de utiliteitsbouw, voor onder meer kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra, namen in het derde kwartaal van 2009 eveneens fors af. De bouwsom die hiermee gemoeid was, lag bijna een kwart lager dan een jaar eerder.

Rian van Gulijk-Boon en Ron Duijkers

Bron: StatLine, Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten