Omzet e-commerce groeit

In 2007 realiseerden bedrijven 13,1 procent van hun omzet uit verkoop via elektronische netwerken; een stijging van ruim 2 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de elektronische inkoop toont een vergelijkbaar beeld. In de periode 2001-2005 bleef het aandeel elektronische inkoopwaarde redelijk stabiel (circa 9 procent). In de twee daaropvolgende jaren steeg dit aandeel fors en kwam uit op 14,7 procent in 2007.

In- en verkoop via elektronische netwerken

In- en verkoop via elektronische netwerken

De ontwikkeling in de e-commerce wordt in beeld gebracht door de visualisatie E-commerce door bedrijven. Met name rond de internethype (2001) en bij het aantrekken van de economie (2006) steeg de waarde van elektronische transacties fors. De visualisatie laat zien hoeveel procent van de totale inkoopkosten en hoeveel procent van de totale omzet bedrijven behalen via het gebruik van externe netwerken, waaronder internet en meer gespecialiseerde netwerken. Internettechnologie heeft de drempel verlaagd om online goederen en diensten te kunnen bestellen of verkopen.

Aandeel elektronische inkoop sneller gegroeid

Gedurende de periode 2000-2007 lag het aandeel e-commerce in de totale inkoopwaarde jaarlijks hoger dan dat in de totale omzet van bedrijven. Daarbij geldt bovendien dat het aandeel elektronische transacties in de inkoopwaarde in deze periode sneller steeg dan de behaalde omzet via een elektronisch systeem. Een mogelijke verklaring voor het overheersende aandeel van elektronische inkoop is dat iets bestellen bij een ander bedrijf eenvoudiger is dan zelf verkopen via internet, waarvoor een website met de benodigde functionaliteiten moet worden gebouwd.

Elektronisch zakendoen meest in trek bij ‘handel en reparatie’

De intensiteit van het ontvangen en plaatsen van elektronische orders is bedrijfstak gebonden en varieert met de omvang van het bedrijf. Grote bedrijven (250 en meer werkzame personen) behalen een aanzienlijk hoger deel van hun omzet via elektronisch ontvangen orders dan kleine bedrijven. Een rol hierbij speelt dat grote bedrijven vaak grootschalig in- en verkopen, hun ICT-systemen relatief ver ontwikkeld zijn en een hoog investeringsbudget kennen.

In de bedrijfstakken industrie, handel en reparatie is al in een vroegtijdig stadium geïnvesteerd in elektronische netwerken, omdat hun producten vaak standaard (serieproductie) zijn. Vervoer, opslag en communicatie is sinds 2005 aan een opmars bezig. In 2007 realiseerde deze bedrijfstak ruim een vijfde deel van haar omzet elektronisch. In de zakelijke dienstverlening wordt slechts een klein deel van de omzet via e-commerce behaald. Deze diensten zijn vaak maatwerk en daarom niet te vangen in een standaard orderformulier op de website van een bedrijf. 

Marcel van Wijk

Bronnen: