E-commerce

Het ontvangen of plaatsen van orders via externe elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betaling en aflevering. Hieronder valt zowel de in- en verkoop via internet als de in- en verkoop via andere, vaak meer gespecialiseerde netwerken. Bestellingen per telefoon, fax of e-mail vallen hier niet onder.

Na het beschikbaar komen van aanvullende gegevens hebben de cijfers per 11 november 2009 een definitieve status gekregen.