Niet-werkende jongeren in crisistijd (3e kwartaalrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

omslag 3e kwartaalrapport 2009

In deze 3e kwartaalrapportage 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor staan de niet-werkende jongeren centraal. Het gaat in op de werkloosheid onder jongeren die niet meer naar school gaan en hoeveel van hen niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast komt het aantal jongeren met een Wajonguitkering aan bod.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks publicaties horende bij de website Landelijke Jeugdmonitor. Deze website voert het CBS uit in opdracht van Jeugd en Gezin.

Downloads